Review by yang jiang

" למדתי את עברית 5 שנים יותר בו.ידעתי יהודי מסורת ותרבות ,זה מעניין.כל מורה…
Modern Hebrew – Level 6
yang jiang
yang jiang
Modern Hebrew – Level 6
" למדתי את עברית 5 שנים יותר בו.ידעתי יהודי מסורת ותרבות ,זה מעניין.כל מורה מצוין. אני סינית.חשוב לי לדבר עברית בכיתה פתוח. תודה רבה"